Back

ⓘ Bouwwerk in Nederland
                                               

Lijst van moskeeën in Nederland

Moskeewijzer Architectuur van nieuwe moskeeen in Nederland, bouwjaar en de architect, en zo mogelijk een foto van het bouwwerk. Lijst uit 2008, via Internet Archive.

                                               

Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland

Deze Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland bevat gevonden bouwwerken, die veelal door de Romeinen en in het bijzonder hun legioenen zijn gesticht in de periode dat het huidige Nederland door de Romeinen bezet was. Een aantal bouwwerken zal door geromaniseerde inheemse hoofdmannen gesticht zijn. Er moeten nog meer bouwwerken uit de Romeinse tijd in de bodem aanwezig zijn, maar deze wachten op ontdekking. Ten slotte dient men zich te realiseren dat in deze lange periode, niet alle bouwwerken tegelijkertijd hebben bestaan en dat men ze vaak eerst in hout heeft uitgevoerd en pas later in ...

                                               

Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum

Dit is een Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In dit museum zijn bouwwerken te zien die vaak eeuwenlang op een andere plek in Nederland hebben gestaan. De bouwwerken moesten op de oude plek weg, vanwege uitbreidingsplannen of leegstand en zijn daarna op het museumterrein herbouwd. De meeste bouwwerken zijn afkomstig uit Gelderland en Noord-Holland. De minste bouwwerken zijn afkomstig uit Utrecht. De bouwwerken staan in onderstaande tabel in volgorde van provincie. Toekomstige gebouwen:

                                               

Paviljoen (bouwwerk)

Een paviljoen is in de architectuur en stedenbouwkunde een losstaand, autonoom bouwwerk of bijgebouw. Oorspronkelijk duidt de term paviljoen op een bouwwerk voor ontspanning of vermaak, maar de term is in het Nederlands uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes die gekenmerkt worden door een eigenheid in vorm, functie en gebruik. Paviljoens worden gebruikt voor bijeenkomsten, tentoonstellingen, informatieverstrekking, horecavoorzieningen et cetera. Bij grote exposities, zoals wereldtentoonstellingen, worden de ruimtes van de exposanten veelal aangeduid als landenpaviljoens en bedrijfspaviljoen ...

                                               

Bijbehorend bouwwerk

Het begrip bijbehorend bouwwerk is gedefinieerd in het Nederlandse Besluit omgevingsrecht en luidt als volgt: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

                                               

Lijst van hoogste wolkenkrabbers van Nederland

Dit artikel bevat gegevens over Nederlandse wolkenkrabbers van 100 meter en hoger. Zie ook lijst van hoogste constructies van Nederland en de lijst van hoogste kerktorens in Nederland.

                                               

Toren (bouwwerk)

Een toren is een bouwwerk dat aanmerkelijk hoger is, dan het breed en lang is. Breedte en lengte zijn ongeveer gelijk. Een toren kan alleenstaand of met een ander gebouw verbonden zijn. Een toren steekt in de regel boven andere gebouwen uit. Traditioneel waren kerktorens in Nederland, Belgie en andere Europese landen vaak de hoogste bouwwerken in iedere plaats en kerktorens zijn dan ook de bekendste soort torens. Over het algemeen denkt men bij een toren alleen aan een bouwwerk zonder reguliere verdiepingen. De benaming wordt ook wel gebruikt voor andere hoge gebouwen zoals bij torenflat o ...

                                               

Lijst van klokkenstoelen in Nederland

Lijst van klokkenstoelen in Nederland geeft een overzicht van vrijstaande klokkenstoelen in Nederland. Klokkenstoelen als vrijstaand bouwwerk worden ingedeeld in twee typen: Klokkenstoel als open constructie Klokhuis, een dicht bouwwerk als een huis.

                                               

Piramide (bouwwerk)

Een piramide is een piramidevormig bouwwerk met een vierkant of rechthoekig grondvlak en taps toelopende zijvlakken eindigend in een punt of met een afgeknotte top. Piramiden werden door vele oude beschavingen gebouwd met een religieus of ceremonieel doel, bijvoorbeeld als grafmonument of tempelberg. Het voordeel van het bouwen in piramidevorm is dat het een zeer stabiele bouwvorm is waardoor veel grotere en hogere stenen bouwwerken konden worden gebouwd dan met verticale wanden. Piramiden waren dan ook duizenden jaren de grootste bouwwerken op aarde.

                                               

Lijst van bouwwerken van Joseph Cuypers

                                               

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door Belgie, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag. Nederland heeft een inwonertal van 17.474.693 1 januari 2021 en met een oppervlakte van 41.543 km ...

                                               

Lijst van romaanse bouwwerken in Nederland

Groningen is rijk bedeeld met middeleeuwse kerken. De meeste van die kerken behoren tot de romanogotiek, een overgangsvorm tussen de romaanse bouwstijl en de gotiek, die met name in Groningen en het aangrenzende Oost-Friesland en in mindere mate in Friesland is te vinden. Bij een aantal kerken, de oudste die bewaard zijn gebleven, zijn nog elementen aan te wijzen die als romaans geduid kunnen worden.

                                               

Beeldbepalend pand

Een beeldbepalend pand, soms ook karakteristiek pand genoemd, is een in Nederland gebruikte aanduiding voor een gebouw dat op culturele of historische gronden bescherming geniet van de gemeente. Beeldbepalende panden hebben niet dezelfde status als gemeentelijke of rijksmonumenten. Bij een gebouw is doorgaans alleen de voorgevel beschermd, wat betekent dat voor een verbouwing geen monumentenvergunning vereist is. Soms echter zijn alle gevels en de gehele kap beschermd. Het verschil met monumenten is dan dat vergunningloze verbouwingen bij niet beschermde panden ook bij beeldbepalende pande ...

                                               

Finse school

De Finse school is een type houten schoolgebouw dat in jaren 1948-1950 verspreid door Nederland is gebouwd. Het hout waarvan de scholen zijn gebouwd komt uit Finland en werd geleverd als onderdeel van een handelsovereenkomst tussen Nederland en Finland, vandaar de naam Finse School’. Het ontwerp is van de gebroeders Laurentius uit Voorschoten. De gebouwen zijn neergezet door de firma Panagro. De scholen hebben allemaal hetzelfde typische uiterlijk. De indeling van de gebouwen, de gevels en de raampartijen zijn vrijwel identiek. Het aantal klaslokalen kan echter varieren en sommige gebouwen ...

                                               

Gemeenlandshuis

Een gemeenlandshuis was oudtijds de bestuurszetel van een waterschap of hoogheemraadschap in de gewesten Holland en Utrecht. Hier vonden de vergaderingen van het bestuur plaats, en het was ook wel in gebruik als werkplaats of als opslagplaats voor materialen. De gemeenlandshuizen waren vaak grote en statige gebouwen. Ook hadden grotere waterschappen soms verschillende gemeenlandshuizen. Zo had het Hoogheemraadschap van Delfland vestigingen in Delft en Maassluis en het Hoogheemraadschap van Rijnland vestigingen in Leiden, Halfweg en Spaarndam.

                                               

Oostenrijkse woningen

In Nederland zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de wederopbouw zogenaamde Oostenrijkse woningen gebouwd. De geprefabriceerde woningen werden in onderdelen vanuit Oostenrijk aan Nederland geleverd en door lokale aannemers opgebouwd. De aanvoer vond plaats via het spoor: per woning waren er twee goederenwagons nodig voor het vervoer.

                                               

Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

De "Top 100 van de Nederlandse monumenten" is een rangschikking van rijksmonumenten in Nederland, vastgelegd in 1990 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Top 100 was een selectie uit de monumenten die gerechtigd zijn tot het voeren van het internationaal kenteken behorende bij de Conventie van Den Haag van 1954

                                               

Wehrmachthuisje

Een Wehrmachthuisje is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd in opdracht van de Duitse Wehrmacht. Om Duitsland te verdedigen had Generaal Josef Kammhuber een verdedigingslinie opgezet. De geallieerden noemden het de "Kammhuberlinie". Als de geallieerde bommenwerpers overkwamen werden ze met de lichtbundel van een zoeklicht gevangen om vervolgens met een nachtjager neergehaald te worden. De 6 à 8 soldaten die zon zoeklicht bedienden, kregen onderdak in zon Wehrmachthuisje, dat een afmeting had van ongeveer 8 bij 5 meter. Omdat er na de oorlog een woningnood was, werden Wehrmachthuisjes als ...

                                               

Lijst van Werelderfgoederen in Nederland

Dit is een lijst van Werelderfgoederen in Nederland met de objecten ingeschreven in de UNESCO Werelderfgoedlijst of op de kandidatenlijst hiervoor. Nederland, inclusief Curaçao, heeft de overeenkomst voor het Werelderfgoed geratificeerd op 26 augustus 1992, waarna het objecten op haar grondgebied kon nomineren voor de Werelderfgoedlijst. De eerste toevoeging aan de lijst vond plaats in 1995 en de meest recente in 2014. Sindsdien zijn er tien objecten in Nederland en Curaçao ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Negen hiervan zijn cultuurerfgoed en één is natuurerfgoed. Acht objecten bevin ...