Back

ⓘ Mens en maatschappij
                                               

Mens-computerinteractie

Mens-computerinteractie is een vakgebied binnen de informatiekunde dat zich bezighoudt met onderzoek naar de interactie tussen mensen en machines. De interactie wordt gerealiseerd middels een gebruikersinterface. De gebruikersinterface is als intermediair op te vatten tussen de mens en de machine en kan zowel de hardwarekant als de softwarekant van een machine omvatten. Andere veel voorkomende namen voor dit vakgebied zijn mens-machineinteractie MMI en de Engelse benaming human-computer Interaction HCI. Als voorbeeld bij het autorijden gebruikt de bestuurder het stuur en het gaspedaal om d ...

                                               

Samenleving

Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal. De samenleving is het studieobject par excellence van de sociologie. Afhankelijk van de context kan men de begrippen samenleving en gemeenschap beperken of uitbreiden in aantal. Bij het minimum van twee personen kan al sprake zijn van samenleven, andere voorbeelden op het niveau van het huishouden zijn het gezin en de woongemeenschap. Ie ...

                                               

Sociale filosofie

Sociale filosofie is een deelgebied binnen de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert. De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder op dat van de sociologie. Filosofen die zich ook of uitsluitend bezighielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: ...

                                               

Cycladische maatschappij

De Cycladische maatschappij was een welvarende maatschappij in de drie eeuwen v.Chr. De bewoners van de Cycladen waren zeelui die handel dreven in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Thucydides I 4. en Herodotos I 171. noemden de oorspronkelijke bevolking van de Cycladen Lelegers en vermelden dat zij in het zuidwesten van Klein-Azie verdreven zouden zijn, waar zij Cariers werden genoemd. Terwijl Thucydides meent dat de mythische koning Minos hen verdreef, schrijft Herodotos dit aan de Doriers en Ioniers toe. Aan de hand van de figurines die gevonden zijn op de Cycladen trachten historic ...

                                               

Polikliniek mens en arbeid

Het Polikliniek mens en arbeid is een voorziening voor patienten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De PMA biedt hoogwaardige zorg aan patienten met aandoeningen die mogelijk het gevolg zijn van werk, en aan patienten met medische belemmeringen voor het werk. PMA is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

                                               

Mens & Cultuur Uitgevers

Stichting Mens en Kultuur bvba SMK werd opgericht in 1989 door historicus Arnold Eloy Veurne, 1948 i.s.m. Gustaaf Janssens Antwerpen 1922-1996. In 2003 werd het handelsfonds overgenomen door Mens & Cultuur Uitgevers nv M&CU, eveneens geleid door Arnold Eloy. Mens & Cultuur is een kleine, onafhankelijke uitgeverij met als voornaamste aandachtsgebieden: erfgoed, cultuurgeschiedenis, geschiedenis, maatschappij, psychologie, spiritualiteit, religie, esoterie, natuur, ecologie, gezondheid, kunst.