Back

ⓘ Cultuur in Nederland
                                               

Cultuur van Nederland

Nationale symbolen bestaan op verschillende niveaus. Zo wordt bijvoorbeeld vaak het portret van het staatshoofd aangebracht op munten en postzegels. Vooral bij regerende vorstenhuizen is dit het geval. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Geijkte officiele symbolen zijn met name de volgende: Het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden is oorspronkelijk in 1815 ontworpen en in 1907 aangepast. Het geblokte schild met een leeuw, zwaard en pijlen is het heraldisch symbool van de Koning en het Land. De vlag van Nederland bestaat uit drie horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren ...

                                               

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover "natuur" en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming.

                                               

E-cultuur

E-cultuur verwijst naar de relatie tussen informatie- en communicatietechnologie en digitale media enerzijds en de productie en consumptie van kunst en cultuur anderzijds. Door de intrede van digitale media in de kunst en cultuursector ontstonden nieuwe kunstvormen en nieuwe mogelijkheden voor de productie, presentatie en archivering van kunst- en cultuurproducten. ICT verandert de wijze waarop we cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan deelnemen. Binnen Nederlands cultuurbeleid wordt vaak e-cultuur gebruikt waar vroeger nog naar nieuwe media of ICT en cultuur werd gerefereerd.

                                               

Profiel cultuur en maatschappij

Cultuur & Maatschappij is een van de profielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Cultuur en Maatschappij is het minst exacte profiel. De andere profielen zijn Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

                                               

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie. Het is de opvolger van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de daarop volgende ministeries Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Zoals de naam van het ministerie al aangeeft, heeft het drie grote beleidsterreinen: onderwijs, wetenschap en cultuurbeleid. Daarnaast is het ministerie sinds 2012 verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid.

                                               

Chinese cultuur

De term Chinese cultuur heeft betrekking op een veelheid aan tradities en religieuze gebruiken zoals deze in alle uithoeken van China gedurende de geschiedenis van China hebben bestaan en nog steeds bestaan. Globalisering, kerstening, amerikanisering en modernisering komt in China steeds vaker voor, waardoor de Chinese cultuur minder dominant wordt en er ook mengeling van cultuur ontstaat.